Землеволодіння та землекористування на Волині в Литовсько-Руську добу

  • Ярослав Шабала
Ключові слова: Литовсько-Руська доба, Волинь, землеволодіння, землекористування, шляхта, селяни, землеробство, тваринництво, «Устава на волоки»

Анотація

У статті аналізуються основні напрями та тенденції розвитку волинського села у другій половині XIV – першій половині XVI ст. Головна увага приділяється характеристиці землеволодіння та землекористування, аналізу структури сільських соціально-територіальних спільнот. У контексті еволюції феодальних відносин розглянуто соціальну структуру, охарактеризовано майнове і правове становище шляхти та селянства, розкрито головні складові аграрної реформи 1557 р., та особливості її реалізації на Волині.

Посилання

1. Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з історії Любомльщини 16 – 17 ст. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині. – Вип. 25. – Луцьк, 2007. – С. 76 – 80.
2. Володимирський гродський суд. Подокументні списки актових книг. Випуск 1. Справи 1 – 5. 1566 – 1570. – К, 2002. – 225 с.
3. Ворончук І. О. Населення Волині в 16 – першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. – К., СПВФ, 2012. – 712 с.
4. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Грушевський М. –К.: Наукова думка, 1994. –Т. 5. –1998 –687 с.
5. Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн./ Грушевський М. –К.: Наукова думка, 1995. –Т. 6. –1998 –667 c.
6. Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 року / Підг. В. Кравченко. – К.: ТзОВ «Простір М», 2005. – 598 с.
7. Луцька замкова книга 1560 – 1561 рр. / Підг. до видання Мойсієнко В. М., Поліщук В. В. – Луцьк: СПДФО Купровський В. М., - -736 с
8. Розов. В. Українські грамоти. Том перший. XIV в. і перша половина XV в. – К., 1928. – 267 с.
9. Україна і Литва в 14 – 16 століттях. Політико-правові та соціально-економічні аспекти /В. Г. Берковський, А. В. Блануца, Д. П. Ващук та ін. – Луцьк: Прат «Волинська обласна друкарня», 2011. – 256 с.
10. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна. – К., Критика, 2008. – 472 с.
Опубліковано
2017-09-26
Як цитувати
Шабала, Я. (2017). Землеволодіння та землекористування на Волині в Литовсько-Руську добу. Літопис Волині, (17), 17-22. вилучено із http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/60
Розділ
Статті