Головна

Журнал «Літопис Волині» – рецензований  науковий журнал.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1834 від 21.12.2023 року

Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Періодичність видання: 2 рази на рік.

ISSN: 2305-9389 (Print).

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі історичних, політичних наук та публічного управління (спеціальності 032 «Історія та археологія», 052 «Політологія», 281 «Публічне управління та адміністрування») відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3)

 

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

Програмні цілі: ознайомлення читачів з новими дослідженнями в гуманітарній сфері, які розкривають сутність цивілізаційного процесу на терені нашої держави та регіону Волинь зокрема. 

Метою журналу «Літопис Волині» є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі історії, археології, політології та публічного управління та адміністрування.