Робота бібліотек-читалень Кременецької «Просвіти» у міжвоєнний період ХХ ст.

  • Ірина Ткачук
Ключові слова: видавництво, праця, товариство, читальні, книги, «Просвіта»

Анотація

У статті проаналізовано роботу бібліотек-читалень «Просвіти». Показано роль Кременецької книгарні Товариства котра була найбільшою на Волині, входила до Союзу Українських накладень і книгарень та забезпечувала повіт відповідною літературою. Доказано, що друкована продукція Товариства „Просвіта” відігравала важливу роль в ознайомленні українського читача із своїми здобутками вітчизняної й світової літератури, культу ри, історії, науки у формуванні освічених і національно-свідомих громадян, які становили ядро нації.

Посилання

1. Державний архів Тернопільської області (далі – Держархів Тернопільської обл.) Ф. 348. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 116.
2. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 59. Арк. 3.
3. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп.1. Спр. 25. Арк. 74.
4. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 122.
5. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 83. Арк. 14.
6. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 217.
7. Держархів Тернопільської обл. Ф. 348. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 28.
8. Зуляк І. Читальні „Просвіти” Західної України у міжвоєнний період: завдання і програма освітньої праці. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль. – 2003. – Вип. 2. С. 100-109.
9. Павлюк І. Хрестоматія української легальної преси Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр. – Луцьк: ПВД „Твердиня”, 2005. – 428 с.
10. Скакальська І. Українська еліта Волині першої половини ХХ ст.: нариси життя та діяльності: Монографія. Тернопіль: Астон, 2012. – 180 с.
11. Животко А. Наші найменші. Українське життя. – Луцьк. – 1922. – Ч. 17. – С. 2-3.
12. Чернихівський Г. І. Кроем'янеччина історичне та літературне краєзнавство. – Кременець, 1992. – 104 с.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Ткачук, І. (2018). Робота бібліотек-читалень Кременецької «Просвіти» у міжвоєнний період ХХ ст. Літопис Волині, (19), 113-116. вилучено із http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/89
Розділ
Статті