Громадсько-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського

  • Вікторія Дяченко
Ключові слова: Олександр Цинкаловський, товариство “Просвіта”, громадсько-просвітницька діяльність, видавнича діяльність, наукова спадщина

Анотація

Стаття присвячена дослідженню життєвого та наукового шляху видатного дослідника Волині – Олександра Миколайовича Цинкаловського (1898 – 1983). Подано біографічну довідку в якій головну увагу зосереджено на окресленні життєвого шляху вченого, процес його становлення як науковця та формування світогляду як дослідника волинського краю. Визначено головні напрямки наукової спадщини історика у галузі археології, етнографії, фольклористики, топоніміки, історичного краєзнавства Волині. Розкрито громадсько- просвітницьку, культурно-освітню роботу вченого. Висвітлено його участь у діяльності товариства “Просвіта” та просвітянському русі за утвердження та збереження духовної, релігійної, національної самобутності волинян. Зроблено спробу продемонструвати роль краєзнавчих досліджень Олександра Цинкаловського для наукової еліти та інтелегенції Волині для збереження власної самоідентифікації та національної приналежності. Проаналізовано значення досліджень науковця які він ввів до наукового обігу та популяризував на сторінках друкованого науково-популярного видання товариства “Просвіта” – “Життя і Знання”. Олександр Цинкаловський розумів усю важливість підтримки й розвитку досліджень історії та культурного життя рідного краю навіть у еміграції, саме тому, його просвітницька діяльність стала важливою складовою культурно-просвітницької роботи вченого. Постать науковця є прикладом справжнього патріота для молодих поколінь, а його науковий доробок слугує першоджерелом для сучасного дослідника.

Посилання

1. Бобак О. М. Час відкривати істину. Родовід Олександра Цинкаловського – патріарха волинського краєзнавства. Луцьк, 2008. 112 с.
2. Гика В. Волинські дороги Олександра Цинкаловського (за матеріалами документів Волинського обласного архіву). “Роде наш красний…” Волинь у долях краян і людських документах. Т.3.Луцьк, 1999. 906 с.
3. Пісоцький А., Войтюк Н. Інтелегенція Волині: погляд крізь призму часу. Луцьк, 2009. 176 с.
4. Цинкаловський О. Волинські церкви-твердині. Життя і знання. Львів, 1936. С. 232 – 233.
5. Цинкаловський О. Доісторична Володимирщина. Життя і знання. Львів, 1934. С. 198 – 200.
6. Цинкаловський О. Ковель. Життя і знання. Львів, 1934. С. 38 – 39.
7. Цинкаловський О. Людські черепи, попробивані цвяхами, з Володимира і його околиць. Життя і знання. Львів, 1935. С. 87 – 88.
8. Цинкаловський О. Московський князь Андрій Курбський на Волині . Життя і знання. Львів, 1935. С. 261.
9. Цинкаловський О. На Володимирських валах. Життя і знання. Львів, 1934. С. 200 – 201.
10. Цинкаловський О. оселя часів неоліту під м. Володимиром на Волині. Життя і знання. Львів, 1931. С. 280 – 281.
11. Цинкаловський О. Старе деревяне церковне мистецтво на Волині. Життя і знання. Львів, 1935. С. 114 – 115.
12. Цинкаловський О. Містечко Махнівка на Поліссі. Життя і знання. Львів, 1937. С.312.
Опубліковано
2018-10-25
Як цитувати
Дяченко, В. (2018). Громадсько-просвітницька діяльність Олександра Цинкаловського. Літопис Волині, (19), 139-142. вилучено із http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/94
Розділ
Статті